Διάκριση του 4ου Γ/σιου Λαμίας

το έγγραφο 2019

1ο Βραβείο Κόμικς, εξίσου στους:
α) Πέτρος Τασσόπουλος, Γ΄ Γυμνασίου / Φώτης Τασσόπουλος, Α΄ Γυμνασίου, 5ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου και
β) Γιώργος Ράμμος, Β΄ Γυμνασίου, 4ο Γυμνάσιο Λαμίας.