Η κ. Μπενιάτα Ελένη νέα Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
α/α Αρ. Μητρώου Επώνυμο Όνομα Σύνολο Μορίων
1 548804 ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 40,65
2 560723 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40,30
3 154333 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40,05
4 547239 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38,12
5 178696 ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 35,56
6 564911 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 34,93
7 187041 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34,59
8 553751 ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33,86
9 181916 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31,84
10 172826 ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31,19
11 701798 ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21,45