ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ υποψηφίων Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΑΣΧΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦ ΠΡΟΣΩΡ ΠΙΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨ ΦΑΣΧΑ 280219