Αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ86 για το Πρόγραμμα του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ)

Οι εκπαιδευτικοί που ήδη απασχολούνται στο Πρόγραμμα του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ) και επιθυμούν να τοποθετηθούν και σε δεύτερο τμήμα σε άλλη σχολική μονάδα, καλούνται μέχρι την Τετάρτη 23/01/2019 να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο:
[email protected] στο οποίο θα δηλώνουν κατά σειρά τις σχολικές μονάδες που έχουν κενά τμήματα

Από τμήμα  Αναπληρωτών της ΔΔΕ Φθιώτιδας

τα κενά τμήματα