Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φθιώτιδας

 Προβολή αρχείου

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ)
Φθιώτιδας ως εξής:
1. Πιλιτζίδης Σπυρίδωνας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04.02, με βαθμό Α’, Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την κα Πολυμεροπούλου Βασιλική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.
2. Τζήμας Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α’, Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λαμίας, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Βαλατσό Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 04.01, με βαθμό Α’, Διευθυντή του Γυμνασίου Υπάτης Φθιώτιδας.
3. Ρήγα Παρασκευή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 05, με βαθμό Α’, του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κα Καραμήτσου Αθανασία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 86, με βαθμό Α’, Διευθύντρια του ΓΕΛ Μακρακώμης.
4. Προύσαλης Δημήτριος του Θωμά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 86, με βαθμό Α’, του 2 ου ΕΠΑΛ Λαμίας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρώτριά του την κα Πυργολιού Καλλιόπη – Μαρία του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, του ΓΕΛ Μαλεσίνας.
5. Αρμυριώτης Αναστάσιος του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 81, με βαθμό Α’, του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Ζάχο Γεώργιο του Οδυσσέα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 86, με βαθμό Α’, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Πανοπούλου Χριστίνα, Διοικητικός Υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α’, της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά της την κα Κραββαρίτου Ευαγγελία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 01, με βαθμό Α’, αποσπασμένη στη Δ.Δ.Ε Φθιώτιδας.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2020.