14-12-18 Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά τις ενστάσεις

diefth 08

14-12-18 Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης  μετά τις ενστάσεις

Οι Πίνακες σε μορφή excel

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄
ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄
ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας