Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής ημερησίου και εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΛ KΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ_ΓΕΛ _2018_19_141607N 162125