Ορισμός υπεύθυνου για θέματα του “Μεταλυκειακού Έτους Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ορίζουμε ως Ομάδα Υπευθύνων για θέματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των τμημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τους κ. Παπαποστόλου Σπυρίδωνα, αποσπασμένο εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ04 (Α.Μ.227337 ), κ. Σίμου Δήμητρα, διοικητική υπάλληλο, κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και κ. Τούτση Λεωνίδα, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ8803 (Α.Μ. 225550), με οργανική θέση στη Δ.Δ.Ε. Εύβοιας, ο οποίος συμμετέχει στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ως Συντονιστής της Ομάδας Υπευθύνων για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ορίζεται ο κ. Τούτσης Λεωνίδας.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης
Στερεάς Ελλάδας
Χρήστος Ι. Δημητρίου

ΑΔΑ: ΨΚ3Σ4653ΠΣ-Β2Κ