ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

Παρακαλούνται οι εκπ/κοι που αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες την Παρασκευή 07-09-2018

ΤΟΠΟΘ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 06-09-2018

ΤΟΠΟΘ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ 06-09-2018

ΤΟΠΟΘ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 06-09-2018