Τα νέα τηλέφωνα της ΔΔΕ Φθιώτιδας

ΤΜΗΜΑΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΓΚΙΚΑ22313-528005
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΦΑΞ22313-528155
ΠΥΣΔΕΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ22313-528115
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚΑΛΟΓΗΡΟΥ22313-528125
ΕΚΠ_ΘΕΜΑΤΩΝΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡ)22313-528135
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΧΟΛΕΒΑ22313-528145
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚΙΑΜΟΥΡΗ22313-528174
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ22313-528274
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΑΠΑΔΗ (ΠΡ)22313-528514
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΠΑΡΜΑΚΗ (ΠΡ)22313-528184
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣΚΡΑΒΒΑΡΙΤΟΥ22313-528224
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΣΤΕΦΑΝΗΣ22313-528234
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗ22313-528264
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ22313-528434
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ22313-528434
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ22313-528293
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΦΑΞ22313-528443
ΣΧ.ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ22313-528303
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ22313-528333
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡ)22313-528333
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΦΑΞ22313-528343
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΤΣΑΠΗ (ΠΡ)22313-528382
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΔΗΜΟΥ22313-528352
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΚΟΝΤΟΣ22313-528372
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΖΑΡΟΝΙΚΟΛΑΣ22313-528392
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΡΑΠΤΗΣ22313-528392
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΚΡΑΒΒΑΡΗ22313-528412