Οι επιτυχόντες του Ν. Φθ/δας στις Πανελλαδικές 2018 ανά σχολείο και ανά σχολή επιτυχίας (ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση  για το Λύκειο Σπερχειάδας και το Λύκειο Πελασγίας

Οι επιτυχόντες του Ν. Φθ/δας ανά σχολείο

Οι επιτυχόντες του Ν. Φθ/δας ανά σχολή επιτυχίας

Στους παραπάνω πίνακες δεν περιλαμβάνονται οι επιτυχόντες της κατηγορίας 10%.