ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 2018-19 (ανακοινοποίηση)

Πίνακες λειτουργικών κενών διδ. έτους 2018-19

Ομάδες Β1,Β2,Β3 : εδώ – ΑΝΑΚΟΙΝ. ως προς Γ-Λ.Τ.Μοσχοχωρίου
Ομάδες Β4,Β5,Β6: εδώ
Ομάδες Β7,Β8,Β9: εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
α) οι χαρακτηρισμένοι ονομαστικά οργανικά υπεράριθμοι (εφόσον το επιθυμούν)
β) οι χαρακτηρισμένοι ως ειδική κατηγορία (εφόσον το επιθυμούν)
γ) οι ευρισκόμενοι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
δ) οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ
ε) όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή αμοιβαία απόσπαση,
να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι σχολικές μονάδες).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Τρίτη 24-07-2018 έως και Πέμπτη 26-07-2018 και ώρα 15:00,
α) αυτοπροσώπως,
β) με FAX (2231029689) ή με email ([email protected]). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231022964) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Το έντυπο αίτησης (κατηγορίες α, β και γ) εδώ

Το έντυπο αίτησης (κατηγορίες δ και ε) εδώ

Επισήμανση:
Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που:
1. αιτούνται απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ και δεν υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης, να επισυνάψουν με την αίτησή τους:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
γ. Βεβαίωση συνυπηρέτησης

2. έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ να επισυνάψουν με την αίτησή τους:
α. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
β. Βεβαίωση συνυπηρέτησης
γ. εάν είναι σύζυγοι στρατιωτικών να το δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης και να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση της στρατιωτικής μονάδας που υπηρετεί ο/η σύζυγος.