Χρονοδιάγραμμα και διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Προβολή αρχείου

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
2/7/2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

Από 3/7/2018 έως 20/7/2018 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων

12/7/2018 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του.

Από 13/7/2018 έως 17/7/2018 Κατάθεση ενστάσεων

18/7/2018 έως 20/7/2018 Εκδίκαση ενστάσεων

20/7/2018 Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής

20/7/2018 Ανακοίνωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρα κατά φθίνουσα σειρά

Από 20/7/2018 έως 25/7/2018 Κατάθεση ενστάσεων

26/7/2018 έως 30/7/2018 Εκδίκαση ενστάσεων

30/7/2018 Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρα κατά φθίνουσα σειρά

30/7/2018 Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων

2/8/2018 Έναρξη διαδικασίας συνεντεύξεων υποψηφίων.