Διακίνηση βαθμών και αποκομμάτων ΓΕΛ – έλεγχος και ανάρτηση στα Λύκεια 29/6

Διακίνηση βαθμών και αποκομμάτων ΓΕΛ – έλεγχος και ανάρτηση στα Λύκεια .

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.251/104198/Α5/22-6-2018 εγγράφου, σας γνωστοποιούμε τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να αναρτηθούν τα βαθμολογικά αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018, των υποψηφίων στα Λύκεια, ως ακολούθως:

1)Οι Πρόεδροι των Βαθμολογικών Κέντρων, εκτός της εκτύπωσης της αναλυτικής  κατάστασης που θα περιέχει  τα  ονομαστικά στοιχεία  και  τον κωδικό του κάθε υποψηφίου, το βαθμό του 1ου βαθμολογητή, του 2ου βαθμολογητή και του 3ου αν υπάρχει(χωρίς τους κωδικούς των βαθμολογητών), καθώς και τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου θα πρέπει για κάθε μάθημα εξέτασης να εκτυπώσουν και την «ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» η οποία θα συνοδεύει και αυτή τα προς αποστολή αποκόμματα και θα περιέχει μόνο τον κωδικό και την βαθμολογία του υποψηφίου.

2)Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ.Ε. την Παρασκευή  (29/6) το πρωί αμέσως μόλις παραλάβουν όλα τα σχετικά δέματα, παρακαλούνται να παραδώσουν  στους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων περιοχής ευθύνης τους τα παρακάτω :

α. τα αποκόμματα των τετραδίων και

β. τις δύο εκτυπώσεις καταστάσεων, όπως περιγράφονται παραπάνω.

 Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή να μην κοινοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους, η οποία είναι  την Παρασκευή, μετά τις 13.00 μ.μ. και αμέσως μόλις κάθε Λύκειο παραλαμβάνει και ελέγχει τα πακέτα του.

Ο Διευθυντής κάθε ΓΕΛ μαζί με μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, αμέσως μετά την παραλαβή των δύο καταστάσεων και των αποκομμάτων πρέπει να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο μεταξύ των αναλυτικών ονομαστικών καταστάσεων και των αποκομμάτων. Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς πρέπει άμεσα να  γίνει επικοινωνία με το οικείο βαθμολογικό κέντρο και τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΥΠΠΕΘ (τηλ. 2103443056 & 210-3443063) για τη σχετική διόρθωση.

Στη συνέχεια οι Διευθυντές θα αναρτήσουν στις σχολικές μονάδες ΜΟΝΟ  τις εκτυπωμένες καταστάσεις που περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ  ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.

Στη περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν έχει τον κωδικό του, παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ   να γνωστοποιούν τα βαθμολογικά αποτελέσματα στον υποψήφιο με βάση τις αναλυτικές βαθμολογικές καταστάσεις που του έχουν αποσταλεί και οι οποίες περιλαμβάνουν και τα ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων.

Υπουργείο Παιδείας