Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

26-06-18 Τα σημερινά θέματα των ειδικών μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων

Γραμμικό Σχέδιο

22-06-18 Τα θέματα των ειδικών μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων

Αγγλικά 

21-06-18 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών στα ΕΠΑΛ

Οικοδομική ΕΠΑΛ

Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού ΕΠΑΛ

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών ΕΠΑΛ

ΕΠΑΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Για τα θέματα ‘Μηχανές Πλοίου ΙΙ’ ΕΠΑΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα ‘Προγραμματισμός Υπολογιστών’ ΕΠΑΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα ‘Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων’ ΕΠΑΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα ‘Τεχνολογία Υλικών’ ΕΠΑΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα ‘Δενδροκομία’ ΕΠΑΛ
πατήστε εδώ.

ΓΕΛ

19-06-18 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών στα ΓΕΛ

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών ημερησίων ΓΕΛ ημερησίων ΓΕΛ

Βιολογία Γενικής Παιδείας ημερησίων ΓΕΛ ημερησίων ΓΕΛ

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών εσπερινών ΓΕΛ

Βιολογία Γενικής Παιδείας εσπερινών ΓΕΛ

ΕΠΑΛ

18-06-18 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών στα ΕΠΑΛ

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ-(ΜΕΚ ΙΙ) ΕΠΑΛ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ

Υγιεινή ΕΠΑΛ

Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών ΕΠΑΛ

ΓΕΛ

ΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Για τα θέματα Λατινικών ημερησίων ΓΕΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Λατινικών εσπερινών ΓΕΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Χημείας ημερησίων ΓΕΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Χημείας εσπερινών ΓΕΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας
ημερησίων ΓΕΛ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας
εσπερινών ΓΕΛ πατήστε εδώ.

ΕΠΑΛ

4-06-18 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών στα ΕΠΑΛ

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ/Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ ΕΠΑΛ

Ηλεκτροτεχνία`2/ Ηλεκτροτεχνία ΕΠΑΛ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΕΠΑΛ

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης-Ιστορία Τεχνών-Έργα και Δημιουργοί (ν.4473) ΕΠΑΛ

ΓΕΛ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Για τα θέματα Ιστορίας ημερησίων ΓΕΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Ιστορίας εσπερινών ΓΕΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Φυσικής ημερησίων ΓΕΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Φυσικής εσπερινών ΓΕΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
ημερησίων ΓΕΛ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
εσπερινών ΓΕΛ πατήστε εδώ.

ΕΠΑΛ

12-06-18 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών στα ΕΠΑΛ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΑΟΔ ΕΠΑΛ

Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ

Ναυσιπλοϊα ΙΙ ΕΠΑΛ

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΕΠΑΛ

Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί ΕΠΑΛ

ΓΕΛ

Για τα θέματα των Μαθηματικών των ημερησίων ΓΕΛ  πατήστε εδώ.
Για τα θέματα των Μαθηματικών των εσπερινών ΓΕΛ πατήστε εδώ.
Για τα θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των ημερησίων ΓΕΛ πατήστε εδώ.
Για τα θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των εσπερινών ΓΕΛ πατήστε εδώ.

ΕΠΑΛ

09-06-18 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών στα ΕΠΑΛ

Μαθηματικά

ΓΕΛ

09 -06-18
Για τα θέματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας των ΓΕΛ  πατήστε εδώ.

ΕΠΑΛ

07-06-18 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών στα ΕΠΑΛ

Νέα Ελληνικά (ημερήσια)

Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα) (εσπερινά)