Συνέδριο Φυσικής Αγωγής

Συνέδριο Φυσικής Αγωγής με θέμα:
«Στρατηγικές Ενίσχυσης του Μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για την Υγεία και την Κοινωνική Ένταξη στο Σχολείο για Όλους» Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 11-12 Μαΐου 2018 στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Βόλου.
το πρόγραμμα