Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου

Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου, με το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, για τρία σχολικά έτη (2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020), ύστερα από αίτησή τους».

 Προβολή αρχείου