Ημερίδα για μουσικούς: Νέες εκπαιδευτικές προτάσεις στη μουσική εκπαίδευση

Σας προσκαλούμε στην 1η Προσυνεδριακή Ημερίδα του 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε., η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα, και έχει θέμα: «Νέες εκπαιδευτικές προτάσεις στη μουσική εκπαίδευση». Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. με τίτλο «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί» που θα γίνει στις 23-25 Νοεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Οι εισηγητές τις ημερίδας θα προσεγγίσουν μερικά από τα κεντρικά ερωτήματα που θέτει προς συζήτηση και προβληματισμό το 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε.: “Τι σημαίνει «διδάσκω μουσική»; Ποιοι είναι σήμερα οι μαθητές μας και ποιες οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες σε σχέση με τη μουσική; Ποιες είναι οι νέες εκπαιδευτικές προτάσεις στη μουσική εκπαίδευση και πώς αυτές μπορούν να υλοποιηθούν σήμερα;”

Τα παραπάνω θα συζητηθούν σε εισηγήσεις, μία στρογγυλή τράπεζα και έξι βιωματικά εργαστήρια.
Το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας θα ανακοινωθεί σύντομα.

Συμμετοχή:
Μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. και μέλη του Ε.Σ.Μ.Α. CARL ORFF: 20€
Μη μέλη: 35€

Δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/forms/R5KkoYZCGMICSYn73

Ηλεκτρονική πληρωμή: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR06 0110 2230 0000 2234 8020 557, BIC: ETHNGRAA
Δικαιούχος: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση
με αναγραφή του ονοματεπώνυμου του αποστολέα και τη σημείωση: Ημερίδα 17 Μαρτίου

Χορηγός επικοινωνίας: Fagottobooks

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αυτόματα σε κλήρωση μουσικοπαιδαγωγικών βιβλίων από τις εκδόσεις Fagottobooks, που θα γίνει την ημέρα της ημεριδας.

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Ε.Ε.Μ.Ε.
Ερμού 7, Τ.Κ. 54625
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 6939560404

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:
[email protected]

Eπισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της ΕΕΜΕ

www.eeme.gr

Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.)