Το νέο ‘επίδομα παιδιού’  από τον ΟΠΕΚΑ

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (ΟΠΕΚΑ)
Ο ΟΠΕΚΑ:
– Αποτελεί μια Ενιαία Αρχή Απόδοσης Επιδομάτων που αναλαμβάνει δέσμη παροχών: το Επίδομα Παιδιού, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες, τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, τα επιδόματα σε άτομα με αναπηρία, προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη ειδικών και ευπαθών ομάδων.
– Λειτουργεί και ως ελεγκτικός μηχανισμός. Διενεργεί ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων, καθώς και δειγματοληπτικούς ελέγχους, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το δημόσιο χρήμα αποδίδεται στους πραγματικούς δικαιούχους.

1. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού είναι:
(α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 από τον υπόχρεο για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
(β) Η συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης Α21, η οποία επέχει θέση αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, για τη χορήγηση του επιδόματος, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ.
(γ) Οι αιτούντες/υπόχρεοι να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα

Το νέο ‘επίδομα παιδιού’  από τον ΟΠΕΚΑ

Πίνακες

Οικογένειες με δυο γονείς

Εισοδηματική Κατηγορία Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα (€) Τέκνα Μηνιαίο Επίδομα Ετήσιο Επίδομα
10.500 1 70 € 840 €
10.501 17.500 1 42 € 504 €
17.501 26.250 1 28 € 336 €
12.000 2 140 € 1.680 €
12.001 20.000 2 84 € 1.008 €
20.001 30.000 2 56 € 672 €
13.500 3 280 € 3.360 €
13.501 22.500 3 168 € 2.016 €
22.501 33.750 3 112 € 1.344 €
15.000 4 420 € 5.040 €
15.001 25.000 4 252 € 3.024 €
25.001 37.500 4 168 € 2.016 €
16.500 5 560 € 6.720 €
16.501 27.500 5 336 € 4.032 €
27.501 41.250 5 224 € 2.688 €
18.000 6 700 € 8.400 €
18.001 30.000 6 420 € 5.040 €
30.001 45.000 6 280 € 3.360 €
19.500 7 840 € 10.080 €
19.501 32.500 7 504 € 6.048 €
32.501 48.750 7 336 € 4.032 €
21.000 8 980 € 11.760 €
21.001 35.000 8 588 € 7.056 €
35.001 52.500 8 392 € 4.704 €
22.500 9 1.120 € 13.440 €
22.501 37.500 9 672 € 8.064 €
37.501 56.250 9 448 € 5.376 €
24.000 10 1.260 € 15.120 €
24.001 40.000 10 756 € 9.072 €
40.001 60.000 10 504 € 6.048 €
25.500 11 1.400 € 16.800 €
25.501 42.500 11 840 € 10.080 €
42.501 63.750 11 560 € 6.720 €
27.000 12 1.540 € 18.480 €
27.001 45.000 12 924 € 11.088 €
45.001 67.500 12 616 € 7.392 €
28.500 13 1.680 € 20.160 €
28.501 47.500 13 1.008 € 12.096 €
47.501 71.250 13 672 € 8.064 €

 

Μονογονεικές Οικογένειες

 

Εισοδηματική Κατηγορία Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα (€) Τέκνα Μηνιαίο Επίδομα Ετήσιο Επίδομα
9.000 1 70 € 840 €
9.001 15.000 1 42 € 504 €
15.001 22.500 1 28 € 336 €
10.500 2 140 € 1.680 €
10.501 17.500 2 84 € 1.008 €
17.501 26.250 2 56 € 672 €
12.000 3 280 € 3.360 €
12.001 20.000 3 168 € 2.016 €
20.001 30.000 3 112 € 1.344 €
13.500 4 420 € 5.040 €
13.501 22.500 4 252 € 3.024 €
22.501 33.750 4 168 € 2.016 €
15.000 5 560 € 6.720 €
15.001 25.000 5 336 € 4.032 €
25.001 37.500 5 224 € 2.688 €
16.500 6 700 € 8.400 €
16.501 27.500 6 420 € 5.040 €
27.501 41.250 6 280 € 3.360 €
18.000 7 840 € 10.080 €
18.001 30.000 7 504 € 6.048 €
30.001 45.000 7 336 € 4.032 €
19.500 8 980 € 11.760 €
19.501 32.500 8 588 € 7.056 €
32.501 48.750 8 392 € 4.704 €
21.000 9 1.120 € 13.440 €
21.001 35.000 9 672 € 8.064 €
35.001 52.500 9 448 € 5.376 €
22.500 10 1.260 € 15.120 €
22.501 37.500 10 756 € 9.072 €
37.501 56.250 10 504 € 6.048 €
24.000 11 1.400 € 16.800 €
24.001 40.000 11 840 € 10.080 €
40.001 60.000 11 560 € 6.720 €
25.500 12 1.540 € 18.480 €
25.501 42.500 12 924 € 11.088 €
42.501 63.750 12 616 € 7.392 €
27.000 13 1.680 € 20.160 €
27.001 45.000 13 1.008 € 12.096 €
45.001 67.500 13 672 € 8.064 €