Καταληκτικές ημερομηνίες για τη Δράση ΚΑ1 και τη Δράση ΚΑ2 του Erasmus+

ΘΕΜΑ:« Καταληκτικές ημερομηνίες για τη Δράση ΚΑ1 και τη Δράση ΚΑ2 του Erasmus+»

Σας ενημερώνουμε ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων στους τομείς της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων για την κινητικότητα ατόμων της Δράσης ΚΑ1, καθώς και των Στρατηγικών Συμπράξεων για τον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δράσης ΚΑ2 είναι:
• για τη Δράση ΚΑ1, η 1η Φεβρουαρίου 2018 (12:00 π.μ ώρα Βρυξελλών)
• για τη Δράση ΚΑ2, η 21 Απριλίου 2018 (12:00 π.μ ώρα Βρυξελλών)
Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ που αφορούν την εκπαίδευση, να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους των Δ/νσεων Εκπ/σης, ή με την υπεύθυνη στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, κα Μπαμπάνα Αναστασία στο τηλ. 22310 66151.
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Χρήστος Ι. Δημητρίου