Δήλωση Μαθητικού Δυναμικού στο MySchool για το σχολικό έτος 2017-2018

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,

Αρχικά σας ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά!

Θα παρακαλούσαμε να ενημερωθούν οι Σχολικές Μονάδες και τα Κέντρα Διανομής αρμοδιότητάς σας προκειμένου να προβούν στις παρακάτω ενέργειες (εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει):

Σχολικές Μονάδες:

Ø  Δήλωση Μαθητικού Δυναμικού στο MySchool για το σχολικό έτος 2017-2018.

Σχολικές Μονάδες & Κέντρα Διανομής:

Ø  Συμπλήρωση της καρτέλας «Καταμέτρηση Αντιτύπων».

Ø  Επιβεβαίωση παραλαβών στην καρτέλα «Επιβεβαίωση Παραλαβής».

Οι καρτέλες βρίσκονται στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής και συγκεκριμένα στο menu «Παραλαβές».

Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παραπάνω δηλώσεις θα υπολογιστεί η 1ηΣυμπληρωματική Παραγγελία των Σχολικών Μονάδων, η οποία θα αναρτηθεί την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 στις σελίδες των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες», menu «Παραγγελίες».

Μετά την ανάρτηση της Συμπληρωματικής Παραγγελίας οι Σχολικές Μονάδες θα μπορούν να παραλάβουν άμεσα τα βιβλία που εμπεριέχονται σε αυτή από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τους. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε πως δε θα πρέπει να δοθούν από τα Κέντρα Διανομής βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται στη Συμπληρωματική Παραγγελία.

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε επίσης πως σε περίπτωση μεταγενέστερης δήλωσης ή αλλαγής μαθητικού δυναμικού θα υπολογίζονται Συμπληρωματικές Παραγγελίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα αναρτώνται με την ίδια διαδικασία, γι’ αυτό και θα πρέπει πάντα να είναι ενημερωμένο το μαθητικό δυναμικό στο MySchool. Επίσης, όταν υπολογιστούν οι Συμπληρωματικές Παραγγελίες θα γίνει αυτόματα έλεγχος μέσω του συστήματός μας για το αν μπορούν να καλυφθούν πλήρως από το απόθεμα των Κέντρων Διανομής και σε περίπτωση που αυτό δε συμβαίνει θα σταλούν επιπλέον βιβλία στα Κέντρα Διανομής.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία,

 

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος