Τοποθετήσεις Διευθυντών Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας

Οι τοποθετήσεις

Καλούνται οι Διευθυντές/-ντριες που τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Φθιώτιδας την Τρίτη 01-08-2017 και ώρα 11:00.

     Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

Στους 62 Διευθυντές οι 42 είναι άνδρες και οι 20 Γυναίκες

Κατανομή ανά κλάδο: