31-05 Επικοινωνία Βαθμολογικών Κέντρων και Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων με την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

ΘΕΜΑ : Επικοινωνία Βαθμολογικών Κέντρων και Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων με την
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

Κατά την περίοδο των εξετάσεων από 7-5-2017 μέχρι και 19-6-2017, τα ΒΚ και τα ΕΕΚ μπορούν να αποστέλλουν προς την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Γενικού Λυκείου ερωτήματα στα ΦΑΞ:
2103442590, 2103442611, 2103442629, 2103442617, 2103442600.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα Βαθμολογικά Κέντρα και τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Γενικού Λυκείου στα εξής τηλέφωνα:
210-3442605, 210-3442597, 210-3442612,
για ερωτήματα που θα αφορούν γενικά τα θέματα, τη διατύπωση, σημεία που τυχόν χρήζουν διευκρίνισης κλπ.
Υπενθυμίζεται ότι τα ερωτήματα από τα Β.Κ. ή τα Ε.Ε.Κ. θα διαβιβάζονται στην ΚΕΕ ΜΟΝΟ μέσω του προέδρου ή του αντιπροέδρου ή του γραμματέα του αντίστοιχου Β.Κ. ή του Ε.Ε.Κ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

Φ251/90596/Α5/31-05-2017