Warning: Constant AUTOSAVE_INTERVAL already defined in /usr/www/users/ixorip/edunews.gr/wp-config.php on line 101

Warning: Constant WP_POST_REVISIONS already defined in /usr/www/users/ixorip/edunews.gr/wp-config.php on line 102
25-05 Εξεταστικά κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, έτους 2017 – edunews.gr

25-05 Εξεταστικά κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, έτους 2017

  ΘΕΜΑ: Εξεταστικά κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, έτους 2017.

 Η εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών θα διεξαχθεί στις 22-6-2016, ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ253.2/42486/Α5/13-3-2017 και ΑΔΑ: 6ΟΗΨ4653ΠΣ-57Γ απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και θα διενεργηθεί με το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζεται στη με αριθ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1538/10-12-2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ως εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή της εξέτασης του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της με αριθ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 απόφασης, θα πρέπει να οριστούν Γενικά Λύκεια λειτουργούντα στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), με απόφαση των Διευθυντών των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε..

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 της της με αριθ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 απόφασης, «Με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε., ο οποίος συνεκτιμά τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες, μπορεί να ορίζονται και άλλα εξεταστικά κέντρα εκτός της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Για τη λειτουργία Ε.Κ. εκτός της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υποψηφίων στο συγκεκριμένο κέντρο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκατό (100)».

Στο ανωτέρω πλαίσιο, παρακαλούμε όπως ορίσετε με απόφαση τα εξεταστικά κέντρα του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών, αναγράφοντας σε αυτήν τον αριθμό των εξεταζομένων (υποψηφίων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) σε κάθε εξεταστικό κέντρο, καθώς και την ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνο του εξεταστικού κέντρου. Το πλήθος των εν λόγω εξεταστικών κέντρων, ανά Διεύθυνση Δ.Ε., θα πρέπει να κυμανθεί στο ίδιο περίπου πλαίσιο με πέρυσι.

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε την απόφασή σας αφενός στην υπηρεσία μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση chkaloge@minedu.gov.gr, μέχρι και τη Τρίτη 30 Μαΐου 2017, και αφετέρου σε όλα τα Λύκεια αρμοδιότητάς σας, προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Στις περιπτώσεις των Διευθύνσεων Δ.Ε. στις οποίες θα λειτουργήσουν περισσότερα του ενός εξεταστικά κέντρα του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών, στην απόφαση ορισμού που θα μας γνωστοποιηθεί θα πρέπει να αναφέρεται απαραιτήτως η κατανομή των σχολείων ανά εξεταστικό κέντρο. Οι υποψήφιοι κάθε Λυκείου θα πρέπει να τοποθετούνται για εξέταση στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.

Σας γνωρίζουμε, τέλος, ότι οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων των ειδικών μαθημάτων θα πρέπει να ορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της με αριθ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 απόφασης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του π.δ/τος 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ