ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πίνακες Β  

Κενά/Υπεραριθμίες Ομάδων Β1,Β2,Β3
Κενά/Υπεραριθμίες Ομάδων Β4,Β5,Β6
Κενά/Υπεραριθμίες Ομάδων Β7,Β8,Β9

 Πρόσκληση

 Καλούνται οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί των σχολείων στα οποία σημειώθηκαν υπεραριθμίες, όπως εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες, να υποβάλλουν δήλωση, εάν επιθυμούν, να κριθούν ως ονομαστικά υπεράριθμοι και ταυτόχρονα να δηλώσουν σχολεία με σειρά προτίμησής τους για τις κενές οργανικές θέσεις.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Παρασκευή 19-05-2017 έως και Δευτέρα 22-05-2017 και ώρα 15:30 στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ:

α) αυτοπροσώπως,

β) με FAX ή με email (σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231022964) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Σημείωση: Όσοι εκπ/κοί δεν κατέθεσαν αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης κατά το τρέχον σχ. έτος να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας.

Επισυνάπτεται δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας.

Το έντυπο δήλωσης προτίμησης εδώ