Μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας

ΘΕΜΑ : Μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα: «Βιβλία στο χώρο/Books in space»

Το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Ομάδα Λαμίας και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λαμίας, προκηρύσσουν διαγωνισμό φωτογραφίας μεταξύ των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων του Ν. Φθιώτιδας με θέμα: «Βιβλία στο χώρο/Books in space».

Θέμα:
Η ερμηνεία του θέματος είναι ανοιχτή στη μοναδική και προσωπική αντίληψη του κάθε μαθητή. Η αξιολόγηση των φωτογραφιών θα βασιστεί στη σύνθεση και στη σχέση τους με το θέμα του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην πρωτοτυπία προσέγγισης του θέματος και στον τρόπο αποτύπωσής της.
Όροι Συμμετοχής:
• Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Φθιώτιδας.
• Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι πέντε (5) φωτογραφίες, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
• Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή (αρχείο jpg), με όνομα αρχείου το επώνυμο του φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες και αύξοντα αριθμό από 01 έως 05 (π.χ. Papadopoulos_01.jpg).
• Η μεγάλη πλευρά των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι από 3200 έως 5600 pixels, σε αρχείο JPG, που να μην ξεπερνά τα 8MB. (Για πρακτικούς λόγους, η αποστολή μπορεί να γίνει και με τη χρήση εφαρμογών όπως το wetransfer)
• Στο mail συμμετοχής πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία του διαγωνιζόμενου: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, τηλέφωνο επικοινωνίας.
• Δεν επιτρέπεται να αποσταλούν φωτογραφίες που κατέβηκαν από το διαδίκτυο ή ανήκουν σε τρίτους. Θα γίνεται έλεγχος και αυτόματος αποκλεισμός από το διαγωνισμό.
• Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι η 15/05/2017.

Λεπτομέρειες διεξαγωγής:
Οι φωτογραφίες που θα προκριθούν, θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και θα εκτεθούν σε μία από τις επόμενες δράσεις της Φωτογραφικής Ομάδας. Όλες οι παραπάνω φωτογραφίες θα κρατηθούν στο ψηφιακό αρχείο της ομάδας.
Επιπλέον, θα επιλεγούν με κλήρωση τρεις (3) από αυτές, των οποίων οι φωτογράφοι θα κερδίσουν από μία ετήσια συνδρομή παρακολούθησης μαθημάτων φωτογραφίας. Η κλήρωση θα γίνει στο γραφείο της Φωτογραφικής Ομάδας (Λεωνίδου 9, 3ος όροφος) σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου τόσο στην ιστοσελίδα της ομάδας (www.fotolam.gr) όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι νικητές θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά.

Οι μαθητές που θα χρειαστούν βοήθεια, μπορούν να επικοινωνούν με τους καθηγητές του σχολείου τους και με τη Φωτογραφική Ομάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 6937437642.

Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης