Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρώτη εγγραφή αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο ΟΠΣΥΔ

Την 1η φορά πρέπει να υποβάλλουν στις ΔΔΕ:
1]Αντίγραφο Πτυχίου
2]Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3]Αποδεικτικό ΑΦΜ
4]Ημερομηνία 1ης εγγραφής στην Σχολή (αποδεικτικό)

https://opsyd.sch.gr/

η είσοδος στο ΟΠΣΥΔ γίνεται με τους κωδικούς TAXIS