Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης του 7ου Γυμνασίου Λαμίας και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας

Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης του 7ου Γυμνασίου Λαμίας και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας

Συγχαίρουμε και επικροτούμε την πρωτοβουλία του 7ου Γυμνασίου Λαμίας και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας να πραγματοποιήσουν κοινή εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου. Η εκδήλωση αποτελεί τμήμα του προγράμματος Συνεκπαίδευσης Σχολείων Γενικής και Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Υ.Α. 172877/Δ3/17-10-2016 (ΦΕΚ 3561/2016) του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Το Σχολείο προσφέρεται ως εξαιρετικός τόπος τέτοιων συναντήσεων καθώς παρέχει μια μεγάλη ποικιλία κοινωνικών συμπεριφορών και εμπειριών. Αναπτύσσονται διαδικασίες επικοινωνίας και εσωτερικής διάδρασης, οι οποίες μετασχηματίζουν τις υφιστάμενες αντιλήψεις και διερευνούν την αλληλοκατανόηση. Μέσω της συνεκπαίδευσης επιδιώκονται η αποδοχή της διαφορετικότητας, η αναγνώριση της αξίας κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα της φυσικής, ψυχικής και διανοητικής του κατάστασης, η επικράτηση της κοινωνικής ισότητας και η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης. Η υλοποίηση της συνεκπαίδευσης εκτός από συλλογική ευθύνη είναι πρωτίστως ατομική ευθύνη. Είναι ευθύνη του καθενός να συμπαραταχθεί σε μια ιδεολογική επιδίωξη, που αποσκοπεί στον ανθρωπισμό. Μια στόχευση που αποτελεί προτεραιότητα του Σχολείου.

Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας