24-03-17 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παιδαγωγική ομάδα της δράσης eTwinning

paidomad etwin12

 

24-03-17 Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος προς: εκπαιδευτικούς για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην παιδαγωγική ομάδα της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης eTwinning για το διάστημα 2017-2018 

Η πρόσκληση σε μορφή pdf

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας