ΗΜΕΡΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΛΜΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
27 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΗΜΕΡΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Καλούμε τους συναδέλφους Εθελοντές Αιμοδότες αλλά και όσους εκπαιδευτικούς του νομού μας έχουν την δυνατότητα και θέλουν να προσφέρουν αίμα για ζωή να συμμετέχουν στη νέα Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνουμε.

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ,Τμήμα Αιμοδοσίας
27 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
από τις 9.00 μέχρι τις 13.00 Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή
και από τις 18.00 μέχρι τις 20.00 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
Για την Τράπεζα Αίματος της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας
Για την καλύτερη προετοιμασία της αιμοδοσίας, παρακαλούμε τους συναδέλφους που θα συμμετάσχουν, να το δηλώνουν στην ΕΛΜΕ με τηλέφωνο, φαξ ή με την ηλεκτρονική αλληλογραφία ή στα τηλέφωνα των μελών του ΔΣ της ΕΛΜΕ.
Τηλ.- Φαξ : 2231028807
email: [email protected] & [email protected]

Υπενθυμίζουμε ξανά την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ που ισχύει για τους Εκπαιδευτικούς και πιστεύουμε ότι η ανταπόκρισή σας και αυτή τη φορά θα είναι αντίστοιχη με την ευαισθησία που όλοι πιστεύουμε πως έχουμε.
ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΠΘ 74275/Δ2, 10-7-2007, παρ. 4
Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.
Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γιάννης Αλιμήσης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τάσος Αρμυριώτης