Μετεγγραφές μαθητών από ΕΠΑΛ σε ΓΕΛ.

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές μαθητών από ΕΠΑΛ σε ΓΕΛ.
Κατόπιν ερωτημάτων, σας ενημερώνουμε ότι μαθητές και μαθήτριες, που σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4415/2016 (Α΄159) είχαν μετεγγραφεί στη Β΄ Τάξη του εσπερινού ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2016-2017, ενώ διέθεταν τίτλο Α΄ Τάξης ημερησίου ΓΕΛ ή Β΄ Τάξης εσπερινού ΓΕΛ ή Α΄ Τάξης ημερησίου ή  εσπερινού ΕΠΑΛ, μπορούν να υποβάλουν άμεσα αίτηση εγγραφής στη Γ΄ Τάξη εσπερινού ΓΕΛ (οι ίδιοι/ες εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οι γονείς κηδεμόνες τους αν είναι ανήλικοι/ες) σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 4 του ν. 4452/2017 ( Α΄17). Για τους μαθητές αυτούς και τις μαθήτριες αυτές οι βαθμοί  Α΄ τετραμήνου δε θα ληφθούν υπόψη και οι βαθμοί Β΄ τετραμήνου θα αποτελέσουν το σύνολο της προφορικής τους βαθμολογίας.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες Εσπερινών ΓΕΛ που έχουν στο μαθητικό δυναμικό τους τέτοιες περιπτώσεις μαθητών/τριών, να ενημερώσουν άμεσα για αυτή τους τη δυνατότητα.

Υπουργείο Παιδείας