23-02-17 Διευκρινίσεις επί των εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ

23-02-17 Διευκρινίσεις επί των εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ

Το έγγραφο για τις διευκρινίσεις επί των εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε μορφή pdf.
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας