15-11-16 Για την μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών

odig

 

15-11-16 Για την μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών

 

Η Απόφαση σε μορφή pdf
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας