13-11 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών

http://icss2016.web.auth.gr/

το 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών “Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός”  θα διεξαχθεί στις 25 – 27 Νοεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη.