Συνέδριο με τίτλο: «O Κοινωνικός και Πολιτικός Λόγος Σήμερα για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στην Ε.Ε.».

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή συνεδρίου

Σας γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει συνέδριο με τίτλο: «O Κοινωνικός και Πολιτικός Λόγος Σήμερα για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στην Ε.Ε.».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα:
στις 4 Νοεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» στο Κεντρικό Κτήριο του
Πανεπιστημίου Αθηνών. (Συμμετοχή κατόπιν πρόσκλησης) και
στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο AULA στη Φιλοσοφική Σχολή στην
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (Συνεδρίες ανοιχτές στο κοινό).
Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ05, ΠΕ06. ΠΕ07 και ΠΕ34.
Για περισσότερες πληροφορίες (πρόγραμμα, εγγραφές, χώροι διεξαγωγής) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://rcel.enl.uoa.gr/synedrio/ .

Αθήνα, 03-11-2016
Αρ. Πρωτ. 185109/Δ2

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ