Πρόσκληση σε σεμινάριο με θέμα την αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης  και  εξ  αποστάσεως  διδασκαλίας  μέσα  από  το  περιβάλλον  ηλεκτρονικής  μάθησης  Moodle

πατήστε εδώ