25-10| Ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
το ΦΕΚ