20-10| Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Φθ/δας για την εποπτεία οργάνωση και διεξαγωγή εκλογών αιρετών εκπροσώπων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

το έγγραφο