17-10-16 Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Ιταλικής Γλώσσας για την Α΄ Γυμνασίου 2016-2017

itbooks

17-10-16 Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Ιταλικής Γλώσσας για την Α΄ Γυμνασίου 2016-2017

Έγγραφο για διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα 

 

 

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας