17-10| Πρόσθετο ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Θέμα: Πρόσθετο ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 164315/Δ2/05-10-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας γνωστοποιούμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (www.minedu.gov.gr) έχει αναρτηθεί πρόσθετο ενημερωτικό υλικό για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των μαθημάτων σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς.

Αθήνα, 17-10-2016
Αρ. Πρωτ. 172425/Δ2

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ