07-10-16 Άρχισαν τα μαθήματα κολύμβησης για τους μαθητές της Γ’ τάξης Δημοτικού.

koldi

07-10-16 Άρχισαν τα μαθήματα κολύμβησης για τους μαθητές της Γ’ τάξης Δημοτικού

Ξεκίνησε την Τρίτη 4 Οκτωβρίου η διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, στους μαθητές της Γ΄ Τάξης Δημοτικού σε σχολικές μονάδες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων. Η διδασκαλία πραγματοποιείται από  εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην κολύμβηση οι οποίοι παρακολούθησαν και σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο.

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχο σεμινάριο στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ Αθήνας για τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης προκειμένου να ξεκινήσει την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέσω της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, υλοποιεί για το σχολικό έτος 2016-2017 τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, με σκοπό τη διάχυση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της κολύμβησης και ειδικότερα την απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας, του χειρισμού έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον για την αποφυγή του πνιγμού, της ανάπτυξης συνεργασίας πρωτοβουλιών και αυτοπεποίθησης, των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων, του παιχνιδιού της συνεργατικότητας και της κοινωνικότητας, ώστε να συμβάλει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών/τριών.

kly2


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας