06-10-16 Οι υποψήφιοι για ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ

06 10 16 ekloges

06-10-16 Οι υποψήφιοι για ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ

Mε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη, ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ) και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε).

 

Οι υποψήφιοι για ΚΥΣΔΕ

 

Οι υποψήφιοι για ΚΥΣΠΕ

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας