05-10| Ε.Ε.Π.Ε.Κ.: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ε.Ε.Π.Ε.Κ.: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΛΑΡΙΣΑ 21, 22 & 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

το πρόγραμμα