03-10 | Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις αλλαγές στη διδακτέα ύλη από την ιστοσεσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΘΕΜΑ :Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις αλλαγές στη διδακτέα ύλη από την ιστοσεσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.(www.minedu.gov.gr.) μπορούν να βρουν ενημερωτικό υλικό για τις αλλαγές στη διδακτέα ύλη των μαθημάτων του Γυμνασίου και Λυκείου ,καθώς και βίντεο από τις ενημερωτικές ημερίδες των Σχολικών Συμβούλων που πραγματοποιήθηκαν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τις αλλαγές αυτές .
Συγκεκριμένα ,οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ακολουθήσουν έναν από τους ακόλουθους τρόπους πλοήγησης :
1ος :Στην αρχική σελίδα του επίσημου ιστότοπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κάτω από τις ειδήσεις, στο μεγάλο κινούμενο banner,να επιλέξουν τον τίτλο :<< Aλλαγές στη Διδακτέα Ύλη και τη Λειτουργία του Σχολείου>>.
Ή
2ος:Από το μενού της αρχικής σελίδας να επιλέξουν <<Εκπαίδευση>> και στη συνέχεια ,από τη λίστα που εμφανίζεται ,να επιλέξουν :<<Αλλαγές στη Διδακτέα Ύλη και τη Λειτουργία του Σχολείου>>.
Επίσης ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://iep.edu.gr/index.php/el/ του ΙΕΠ λειτουργεί δυναμικός διαδραστικός ιστότοπος όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν το προτεινόμενο διδακτικό υλικό ,κείμενα παρουσιάσεων από τις ημερίδες ,σχετικές ανακοινώσεις και ειδήσεις .

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ