Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας.

Προβολή αρχείου

Ορίζουμε ως Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) για δύο (02) χρόνια τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π. και Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
…………………..
Π.Ε.Κ. Λαμίας:
Τσαδήμα Χρήστο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 11 με έδρα τη Λαμία
……………………