28-09-16 Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ

28 09 16 epal

28-09-16 Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησευμάτων Νίκου Φίλη εγκρίθηκε με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. Πρόκειται για τμήματα Α΄ τάξης και Τομέων Β΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, για τα οποία υπάρχουν ειδικές συνθήκες, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση μαθητών ή η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη.

 

Η απόφαση


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας