Ανακοίνωση Δράσης “Παρατήρηση πουλιών”

Ανακοίνωση

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας-Υπάτης και Καρπενησίου, στο πλαίσιο του δικτύου «Άγρια πανίδα σε κίνδυνο» και με αφορμή την ημέρα «Πανευρωπαϊκής γιορτής πουλιών», διοργανώνουν από κοινού δράση με θέμα:

«Παρατήρηση και αναγνώριση πουλιών στο δέλτα του Σπερχειού»

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016

Εισηγητής-επιμορφωτής: Χριστόπουλος Απόστολος, Γεωπόνος, Μέλος της Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Διάρκεια: Πέντε(5) διδακτικές ώρες

 Η Δράση απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς και πολίτες γενικότερα των περιφερειακών ενοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, με ενδιαφέροντα σε θέματα ορνιθοπανίδας. Οι ενδιαφερόμενοι θα κινηθούν προς τον τόπο συνάντησης με δικά τους μέσα.
 Θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνες για τα δύο ΚΠΕ.
 Τα δύο ΚΠΕ θα διαθέσουν στους συμμετέχοντες τον απαιτούμενο εξοπλισμό παρατήρησης.

Πρόγραμμα

10:45 – 11:00 Συγκέντρωση των ενδιαφερομένων στην «ΕΠΑΥΛΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΡΓΩΝ», περιοχή Μεγάλη Βρύση
11:00 – 11:30 Αναχώρηση για το Δέλτα, εξοικείωση με τα όργανα παρατήρησης
11:30 – 14:00 Παρατήρηση και αναγνώριση πουλιών
14:00 – 14:30 Συζήτηση

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης
Κουτμάνης Παναγιώτης