22-09-16 Το ΦΕΚ με το Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών στο Λύκειο

22 09 16 triskeuma

22-09-16 Το ΦΕΚ με το Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών στο Λύκειο

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ για το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Γενικού Λυκείου.

Το ΦΕΚ


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας