20-09-16 Διακριθέντες μαθητές στη Ρομποτική εντάσσονται σε ειδική κατηγορία εισαγωγής στα ΑΕΙ

 20 09 16 ROBOT

Το ΦΕΚ

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας