Οδηγίες για την συμπλήρωση των τμημάτων Ξένων Γλωσσών στο myschool

-Να δημιουργηθούν από τις σχολικές μονάδες όλα τα τμήματα από τη Φόρμα ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ -> Διαχείριση Τμημάτων με χρήση του αντίστοιχου Τομέα Σπουδών, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εγγραφές, τις δηλώσεις προτίμησης των μαθητών και τις εκτιμήσεις για τα τμήματα που προβλέπεται ότι θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθούν και τμήματα που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν στη μονάδα (π.χ. Ξένων Γλωσσών), όπως σχεδιάζεται να λειτουργήσουν, προκειμένου να αναδεικνύονται οι λειτουργικές ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Η κατανομή μαθητών σε αυτά τα τμήματα δεν είναι απαραίτητο να γίνει αυτή τη στιγμή.
-Στις Ξένες Γλώσσες πρέπει να δημιουργούνται όσα ακριβώς τμήματα υπάρχουν (ή θα συγκροτηθούν) και όχι περισσότερα. Για παράδειγμα: έστω σχολική μονάδα με 2 τμήματα Γενικής Παιδείας στην Γ’ Τάξη (Γ1 και Γ2), στα οποία οι μαθητές έχουν χωριστεί αλφαβητικώς. Έκαστο τμήμα έχει και αρχάριους και προχωρημένους. Τα τμήματα που τελικά δημιουργούνται είναι ένα αρχαρίων και ένα προχωρημένων. Αυτά ακριβώς τα 2 τμήματα πρέπει να δηλωθούν και στη Διαχείριση Τμημάτων στο myschool, ανεξαρτήτως του τμήματος Γενικής Παιδείας από το οποίο προέρχονται οι μαθητές.

Με εκτίμηση,
Γιαννακόπουλος Χαράλαμπος
Διαχειριστής Μητρώου myschool